Rychlá půjčka do 15000 před výplatou

bez osobní schůzkybez ručitele
online vyřízení do 60 minutpůjčky bez potvrzení o přijmu

Často kladené otázky

Jaký doklad musím doložit pokud nejsem občanem ČR,ale mám zde trvalý pobyt?

• potvrzení o trvalém pobytu na území ČR (stačí zaslat na náš e-mail)

Kde a jak uhradit registrační poplatek 1Kč?

• pomocí internetového bankovnictví
• bezhotovostně na pobočce banky

Do platebního přikazu vyplňte všechny požadované údaje (viz otázka Jaké platební údaje je potřeba uvést při provádění platby za registrace). Platbu provádějte pouze ze svého osobního účtu.

Mam nový bankovní účet, tel. číslo, e-mail. Jak je můžu u Vás změnit?

• pokud chcete změnit telefonní číslo, přihlaste se do systému FinPujcka24.cz, následně klikněte na "Zóna uživatele" dále na "SMS nastavení".Zde můžete zadat nové telefonní číslo, označte jej a potvrďte provedení změny, přičemž zadáte svoje heslo.

• pokud chcete změnit e-mailovou adresu, přihlaste se do systému FinPujcka24.cz, následně klikněte na "Zóna uživatele" dále klikněte na "Moje data", zde si můžete změnit e-mailovou adresu, poté klikněte na změnit údaje.

• pokud bylo ztraceno uživatelské ID a máte nové telefonní číslo, zašlete nám autorizační platbu ze svého bankovního účtu a do účelu platby uveďte rodné číslo a nové telefonní číslo, na které Vám bude zasláno uživatelské ID

• pokud bylo ztraceno heslo a máte novou e-mailovou adresu, zašlete nám autorizační platbu ze svého osobního účtu a do účelu platby uveďte rodné číslo a novou e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno dočasné heslo.

Co mám uvést v platbě jako variabilní symbol?

Variabilní symbol je Vaše rodné číslo.

Jaké jsou způsoby poskytování půjčky?

Způsob poskytnutí půjčky je

• převodem na běžný účet po uhrazení registračního poplatku, který je 1 Kč

Kdy obdržím poskytnutou půjčku?

Pokud se bude převod uskutečňovat mezi účty stejných bank, přijde Vám platba v tentýž den, kdy byl dán příkaz k převodu.
Pokud se bude převod uskutečňovat mezi účty různých bank, přišla by Vám platba nejpozději druhý pracovní den.

K čemu slouží kód potvrzení smlouvy?

Kód smlouvy o půjčce slouží k vyjádření souhlasu Žadatele o půjčku s Rámcovou smlouvou Poskytovatele půjčky. Kód smlouvy se zobrazuje v 2. registračním kroku registrace v červeném rámečku a je dodatečně zasílán e-mailem po vyplnění registračního formuláře.

Proč mi nebyly zaslány přihlašovací údaje?

To se mohlo stát z několika důvodů

• v autorizační platbě chybělo Vaše rodné číslo
• v autorizační platbě chyběl kód potvrzení smlouvy,kód byl chybný či neúplný
• platba byla provedena v hotovosti
• platba nebyla identifikována
• platba nám ještě nepřišla na účet

Jak se zaregistrovat na stránce www.finpujcka24.cz?

• v registračním formuláři je potřeba vyplnit všechny požadované údaje
• dále potvrďte souhlas s tím, že společnost JK Financial s.r.o. může za účelem přímého marketingu používat Vaše osobní údaje uvedené v Rámcové smlouvě.
• potvrďte, že jste si přečetl(a) podmínky Rámcové smlouvy a souhlasíte s nimi.
• klikněte na Pokračovat.
• uhraďte autorizační poplatek z Vašeho bankovního účtu uvedeného v registračním formuláři na účet společnosti JK Financial s.r.o.,který je ve stejné bance. V případě nezaslání autorizační platby dojde do 144 hodin ke zrušení registrace.

Co to je status Příjemce půjčky?

Příjemce půjčky je osoba, která splňuje tyto podmínky

• občan ČR, nebo osoba s trvalým pobytem na území ČR
• věk minimálně 18 let.
• nemá neuhrazené dluhy.
• pracující fyzická osoba.
• má v pořádku platební historii
• má vlastní bankovní účet (dispoziční právo nestačí)
• poslal autorizační platbu 1 Kč

Jaké údaje je potřeba doložit pro ověření totožnosti osoby při vyplnění registračního formuláře v systému www.finpujcka24.cz?

Při vyplnění registračního formuláře je potřeba uvést tyto přesné údaje

• rodné číslo.
• Vaší e-mailovou adresu, na kterou Vám Poskytovatel půjčky zašle dočasné heslo.
• Vaše číslo mobilního telefonu, na který obdržíte uživatelské ID.
• Váš bankovní účet, na který si přejete zaslat poskytnutou půjčku.

Je nutné ručení pro získání půjčky?

Pro získání půjčky se ručení nepožaduje.

Co když moje banka není na seznamu bank?

Pokud Vaše banka není na seznamu námi uvedených bank, vyberte si kteroukoliv jinou banku ze seznamu. V takovém případě je potřeba počítat s tim, že nám platba dorazí následující den.

Jaký je poplatek při registraci v systému www.finpujcka24.cz?

Autorizační platba činí 1 Kč.

Jaké doklady musím doložit, pokud chci půjčku vyšší jak 8000 Kč?

• kopii 2 dokladů totožnosti ( občanský průkaz, pas atd.)
• výpis z bankovního účtu, kde je vidět jméno, adresa
• výplatní pásku z poslední doby, případně výměr o mateřské, důchodu atd.

Tyto dokumenty zašlete oskenované na e-mail info@finpujcka24.cz

Jak získat půjčku přes internet?

Pro získání půjčky přes internet potřebujete

• mít dokončenou registraci
• uvést číslo Vašeho bankovního účtu, kam chcete půjčku zaslat
• vybrat si pro Vás vyhovující částku z nabídky námi poskytovaných půjček.
• stisknout Zvolit.
• potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla.

Jak získat Půjčku ze systému www.finpujcka24.cz pomocí SMS?

• je potřeba mít registraci na stránkách
FinPujcka24.cz, tj. mít svoje uživatelské ID a heslo.
• v nastavení v SMS v zóně uživatele rychlých půjček (F24), zapněte možnost získání půjčky pomocí SMS zprávy.
• zaslat žádost o půjčku ve tvaru PROSIM (mezera) uživatelské ID (mezera) zvolená částka půjčky (mezera) doba ve dnech pomocí SMS zprávy na číslo mobilního telefonu +420 775 084 403.
• obdržíte odpověď od FinPujcka24.cz V kladném případě bude v SMS zprávě kód žádosti o půjčku.
• potvrďte žádost o půjčku. Do 1 hodiny od obdržení kódu žádosti o půjčku odešlete SMS zprávu POTVRZUJI (mezera) zaslaný kód žádosti o půjčku, a to na číslo mobilního telefonu +420 775 084 403.

Jaké údaje je potřeba z mé strany uvést při zasálání autorizační platby v internetovém bankovnictví?

• variabilní symbol ( Vaše rodné číslo)
• do účelu platby zapište text v rámečku uvedený ve druhém kroku registrace ( např. Potvrzuji sml.****)

Kdy a jakým způsobem obdržím uživatelské ID a dočasné heslo?

Během několika minut zašleme na Vámi uvedené číslo mobilního telefonu SMS zprávu s uvedeným uživatelským ID a na e-mailovou adresu – dočasné heslo, jestliže

• Vaše platba byla zaúčtována operátorem
• byly správně uvedeny platební údaje
• platba byla provedena z Vašeho osobního účtu

Jak se přihlásit do prostředí Žádosti o půjčku v systému www.finpujcka24.cz?

Do prostředí Žádosti o půjčku se přihlásíte po zadání zaslaného Vám uživatelského ID a dočasného hesla.

Kam dostanu odpověď o poskytnutí půjčky?

Pokud splníte podmínky statusu Příjemce půjčky, zašleme Vám vyrozumění o stavu Vaší žádost SMS zprávou na Vámi uvedené tel. číslo a na Vámi zadanou e-mailovou adresu

Pokud nesplníte podmínky statusu Příjemce půjčky, zašleme Vám vyrozumění o stavu Vaší žádosti na e-mailovou adresu.

Z jakých důvodů nedostanu včas Půjčku, jestliže splňuji podmínky statusu Příjemce půjčky?

Zpoždění může nastat z důvodu

• poruchy spojení
• zavinění třetími osobami

Do kdy musím splatit půjčku?

Splatnou částku (Součet částek - Půjčky a Poplatku za půjčku) musíte zaplatit do dne splacení Půjčky (termín naleznete ve svém profilu po přihlášení) nebo můžete využít naši službu Prodloužení termínu půjčky.

Jak si prodloužit termín uvedený v žádosti o půjčku?

Prodloužit si termín je možné 2 způsoby

1. Předem uhradit poplatek za půjčku (penále z prodlení a pokutu, pokud jsou vyměřené) na jeden z účtů FinPujcka24.cz. Aktivovat prodloužení přes "Zóna uživatele F24" > Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované Podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".

2. Podat žádost v zóně uživatele F24
• přihlásit se, jít na "Zóna uživatele F24" >Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované Podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".
• Uhradit poplatek za půjčku (penále z prodlení a pokutu, pokud jsou vyměřené) na jeden z účtů FinPujcka24.cz do 23 hod. od podání žádosti. Termín splatnosti půjčky se automaticky prodlouží po té, co Věřitel zaúčtuje platbu žadatele.

Jaké platební údaje je třeba uvést při provádění platby za účelem splátky půjčky na Internetu nebo na pobočce banky?

Při provádění platby uveďte tyto platební údaje

• variabilní symbol (Vaše rodné číslo)

Proč Poskytovatel půjčky nezaúčtoval platbu splátky Půjčky?

• při provádění platby nebyly správně uvedeny údaje příjemce.
• platba nám nedorazila
• V účelu platby nebylo uvedeno nebo bylo nepřesně uvedeno rodné číslo

Zaplatil(a) jsem vyšší částku než je Splatná částka, bude mi přeplatek vrácen?

Poskytovatel půjčky Vám přeplatek vrátí

• odečtením ze splatné částky další Vámi čerpané půjčky.
• pokud napíšete e-mailem žádost ohledně vrácení přeplatku. Přeplatek Vám bude zaslán na bankovní účet, který jste uvedl ve svém profilu.

Mohu zjistit informaci o mé žádosti, půjčce, kolik dlužím?

Po přihlášení se do zóny uživatele FinPujcka24.cz najdete v Nabídce, položka Moje Půjčky

• bilanci k aktuálnímu dni
• žádosti o půjčku
• platby.
• podrobný přehled splátek

Jak je možné zjistit bilanci své půjčky?

• zavolejte si na tel. 299 149 222 a bilanci k aktuálnímu dni Vám rádi sdělíme
• napiště nám e-mail

Co mám dělat, jestliže jsem přišel o přihlašovací data?

Jestliže jste ztratil(a) uživatelské ID nebo heslo můžete nás požádat o zsalání nových údajů více způsoby.

1. zavolejte na infolinku 299 149 222
2. napište nám žádost e-mailem
3. přihlaste do svého profilu a napište nám ticket ( sekce "Podpora")

Následně Vám vygenerujeme nové přihlašovací údaje Obdržíte od nás SMS zprávu s ID Uživatele a e-mailem Vám zašleme dočasné heslo.

Jak je chráněn obsah smlouvy?

Smlouva a souhlas se správou osobních údajů (Bod 14.2 smlouvy o půjčku) jsou při podpisu chráněny pomocí technologie algoritmu MD5 hash, tj. unikátní a neměnnou posloupností symbolů (písmen a/nebo číslic), která potvrzuje ochranu textu smlouvy (text dokumentu přemění na unikátní posloupnost symbolů, která přesně odpovídá potvrzovanému textu, a při jejíž změně by byla zřejmá změna textu dokumentu). Po vyplnění registračního formuláře se ve druhém kroku registrace předkládá text, v němž se pomocí kódu MD5 hash zakóduje text smluvních podmínek a rodné číslo vložené při registraci. Tímto způsobem jsou chráněna práva obou stran, tj. Poskytovatele půjčky a Klienta. Obsah smlouvy se nemůže změnit bez změny kódu MD5 hash.

Kdy se zaúčtují platby a ověřují se žádosti o půjčku?

Po - Pá 8:00 - 17:00 hod.